Referaty zgłoszone na konferencję, po uzyskaniu pozytywnej recenzji
zostały opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

 1. Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania.
  Bankowość
  , red. I. Pyka, J. Cichorska, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe
  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 105, Wyd. Uniwersytetu
  Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012
 2. Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania.
  Rynki finansowe
  , red. J. Harasim, J. Cichy, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe
  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 106, Wyd. Uniwersytetu
  Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012
 3. Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania.
  Finanse przedsiębiorstw
  , red. H. Zadora, G. Łukasik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty
  Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 107, Wyd. Uniwersytetu
  Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012
 4. Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania.
  Finanse publiczne
  , red. T. Famulska, A. Walasik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty
  Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 108, Wyd. Uniwersytetu
  Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012
 5. Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania.
  Ubezpieczenia
  , red. K.Znaniecka, M.Wieczorek-Kosmala, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe
  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 109, Wyd. Uniwersytetu
  Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012

W związku z KKF2012 wydano także publikację: Szkice o finansach. Księga
jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, red. T. Famulska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.

Comments are closed.